Vänner av gymnastik välkomnas att ta del av gemenskapen och glädjen som genomsyrar en riktig gymnastikfest den 14-16 juni 2024 i soliga sommarstaden Hangö. Gymnastikföreningen Nordan kommer att delta i festivalen och vi önskar få många gymnaster med - barn, ungdomar och vuxna. Häng med och dela rörelseglädjen med andra FSG:are. Du kommer inte att ångra dig!

FSG festival i Hangö 14-16 juni 2024

FSG Festival är en gymnastikfestival som ordnas i regel var fjärde år bland Finlands svenska gymnastik föreningar. Gymnastikfestivalen samlar medlemsföreningarna med ledare, gymnaster och andra intresserade till en gemensam fest för att dela med sig av gymnastikens glädje bl.a. i form av uppvisningar och workshops. Under ett veckoslut samlas gymnaster för att träna och uppträda med gemensamma program. 

Som medlem i Nordan är du också medlem i Finlands Svenska Gymnastikförbund. FSG är ett förbund som övervakar den finlandssvenska gymnastikens intressen och ordnar bland annat utbildning och inspirationsdagar åt ledare och medlemmar. Förbundets största evenemang är gymnastikfestivalen. 

Mer information om FSG festivalen hittar du här: 

https://fsg.idrott.fi/app/uploads/sites/30/2023/09/info-1-fsg-festival-hango-2024.pdf Under vårterminen sätter vi i Nordan igång med träningar inför festivalen. Gymnasterna får mer information senare om vilka program som kommer att tränas.