HISTORIK


Gymnastikföreningen Nordan grundades år 1923 av gymnastiklärarinnan Alice Olsoni. År 1938 träder Agnes Slotte till som ordförande och under Angis ledning växer föreningen till en livskraftig förening med många olika gymnastikformer på programmet. År 1938 är även ett märkesår då förningens nya fana invigs. År 1976 då Gunvor Ahlskog övertar ordförandeskapet har föreningen nästan 400 medlemmar och nya motionsformer för hela familjen tas in i Nordans verksamhet.


Margaretha Renlund tar över ordförandeskapet år 1988 och föreningen fortsätter som enda svenskspråkiga gymanstikförening i Karleby att erbjuda rörelseglädje för alla åldrar.


Ulrika Jansson väljs till ordförande år 1994 och håller i ordförandeklubban i 20 framgångsrika år. Nordans truppgymnaster vinner många guldmedaljer vid FSG:s truppmästerskap och gymnasterna uppträder regelbundet vid fester och olika tillställningar. Ulrika fungerar även som Finlands svenska Gymnastikförbunds ordförande under en tid av ordförandeskapet i Nordan.


Jannike Sarin övertar ordförandeskapet 2014. Under Jannikes tid som ordförande ökar antalet gymnastikgrupper och vårfesten får flyttas till Hållhagens skola tack vare den stora publikmängden. Föreningen lanserar  ny hemsida, börjar använda sociala medier aktivt och tar i bruk den elektroniska anmälningen för gymnasterna. År 2017 övertar Lotta Åström ordförandeskapet.


Nordan satsar på att erbjuda motion för alla olika åldersgrupper med betoning på barn och ungdomar. De yngsta gymnasterna, som ännu inte går, sjunger och leker tillsammans med föräldrarna, lite äldre gymnaster får lära sig nya färdigheter på redskap eller vara med i en jumpa- och skojgrupp, för tonåringarna erbjuds Cheerleading, redskap och dans.


Redan traditionella motionsformer för damer och herrar är mjukmotion och karajumpa. Muskelpass och dans erbjuds även för vuxna. På somrarna ordnar Nordan Jumpaläger. Nordans gymnaster har deltagit i Gymnaestrador och FSG-Festivaler. Ledarna i Nordan deltar regelbundet i kurser och idédagar.