Barn och skolelever 20 €/pass (följande pass 5€)

Vuxna 50€ (10 € följande pass)

Family Power 50 € hela familjen.

Copyright @ All Rights Reserved Gf Nordan 2019