Jumpaläger

JUMPALÄGER

Välkommen på gymnastikföreningern Nordans jumpaläger vid Såka byagård. På lägret rör vi på oss, har roligt och du får prova på olika idrotts- och jumpaformer. I år hålls två olika dagsläger:

LÄGER 1 - 2012 födda
10.6.2019   kl 8.30-16.30

LÄGER 2 - 2006-2011 födda
11-14.6.2019  kl 8.30-16.30


NORDAN r.f.

Copyright @ All Rights Reserved Gf Nordan 2019

Gymnastikföreningen

Pris 

Läger 1 kostar 25€ och läger 2. 75€. Syskon får syskonrabatt (10€, vid anmälan ska ni för första barnet välja “lägeravgift” fliken vid pris medan ni för resterande syskon väljer “syskonrabatt” fliken, då blir räkningarna rätt). Lägerdeltagarna serveras lunch och mellanmål under dagen.


Anmälan 

Anmälan till lägret görs via Gf Nordans elektroniska anmälningstjänst. Lägret skall betalas i samband med anmälningen. Ifall betalningen saknas tre dagar efter anmälan går platsen åt nästa i kö. Avgiften betalas tillbaka endast mot läkarintyg. Efter anmälan ber vi er även skicka epost till gfnordan@gmail.com med följande uppgifter: barnets namn, adress, personsignum (Obs! Inte enbart födelsetid), eventuella allergier samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer. Anmälan börjar 23.4. kl 18.00 och avslutas 19.5. kl 18.00. Mera info om lägret kommer via eposten i början på juni.

Vid förfrågninar, kontakta Alina Rasmus 050-3233123 eller gfnordan@gmail.com


Såhär kan en lägerdag se ut:


8.30 Välkommen + lekar inne
9.30 Bollspel ute
11.00 Lunch
12.00 Redskap inne

14.00 Mellanmål
14.30 Friidrott ute
15.30 Lekar ute
16.30 Tack för idagVälkommen med på ett roligt läger!